سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد گلچین – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
کریم آتش نما – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
محمد تکاسی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

فلزات سنگین می توانند در اندامهای حیاتی انسان تجمع یافته و موجبات بروز عوارضی را فراهم آورند. [۶]. اثرات سوء فلزات سنگین مانند سرب بر روی سلامتیانسان به اثبات رسیده است. [۵]. مهمترین مسیر ورود این دسته از فلزات به بدن مصرف مواد غذایی آلوده است، گیاهان قادرند فلزات سنگین را بدون آنکه نیازیداشته باشند جذب و در اندانهای خویش ذخیره سازند که مصرف اینگونه گیاهان برای سلامتی انسان زیانبارخواهد بود [۷]. در اینراستا مطالعات متعددی روی گیاهان خوراکی (Food Crop) خصوصات سبزیجات صورت پذیرفته که همگی نشان دهنده آن است که در صورت رشد این گیاهان درخاکهای آلوده، مقادیر قابل توجهی از فلزات سنگین توسط ایندسته از گیاهان جذب می شود. [۹].
قدرت جذب، تولید، بیوماس و سرعت رشد برخی از گیاهان زراعی مانند آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و کلزا (Brassica napus L.) به قدری بالاست که از آنها به عنوان وسیله ای برای اصلاح خاکهای آلوده به فلزات سنگین استفاده می شود. [۸و۴]. از سویی دیگر آفتابگردان و کلزا جزو گیاهان تولید کننده روغن بوده و با توجه به اهمیت محول آنها بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی تحت کشت این دو نوع گیاه قرار دارد [۳]. با توجه به استعداد ذاتی این دو گیاه برای جذاب و ذخیره سازی فلزات سنگین، آگاهی از چگونگی توزیع فلزات سنگین در اندامهای مختلف این دو گیاه خصوصات دانه های تولید شده از اهمیت خاصی برخوردار است.