سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود علی اف خضرایی – دانشجوی دکتری خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استاد یار خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
سید هامان هدایت مفیدی – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرایند کربونیتراسیون پلاسمایی الکترولیتی پالسی بر روی زمینه تیتانیوم خالص تجاری جهت ایجاد پوششهای نانو کریستالی انجام شد.درطی این فرایند نمونه های تیتانیومی در داخل محلولی شامل فرمآیید و تری اتانولامین قرار گرفته و به کاتد متصل میشوند.با اعمال ولتاژهای نسبتا بالا به صورت پالسی سطح قطعه در معرض فرایند سطحی کربوراسیون قرار میگیرند.با تغییر شرایط فرایند پوشش.اندازه و نحوه توزیع نانوکریستاله در پوشش فرق میکند.به منظور دستیابی به پوششهایی با خواص بهتر سعی بر آن است که توزیع اندازه نانو کریستالها در پوشش یکنواخت باشد.دراین تحقیق بررسی سطوح قطعات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شده است.با استفاده از نزم افزارهای مخصوص آنالیز تصویری و با انجام آنالیزهای متعدد و میانگین گیری از نتایج بدست آمده نحوه توزیع اندازه نانو کریستالها در پوشش مشخص شد.به منطور بهینه سازی این نحوه توزیع پارامتری تعریف شده است و سعی شده است که این پارامتر ماکزیمم گردد.مشخص گردید که میزان این پارامتر بستگی زیادی به نحوه اعمال پوشش و پارامترهای مرتبط با آن از جمله ولتاژ اعمالی و فرکانس فرایند دارد.شرایط بهینه برای دستیابی به بهترین نحوه توزیع اندازه نانو کریستالها در پوشش بدست آمده و ارائه شده است.