سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کریمی وردنجانی – شرکت مهندسین مشاور پورآب
عبداله فاضلی فارسانی – آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری
حجت اله ناصری – آب منطقه‌ای فارس

چکیده:

جهت انجام تحقیق حاضر، در ابتدا با تکیه بر مطالعات چینه‌شناسی، هیدروشیمیایی و بررسی روند هیدرولیکی، امکان ارتباط بین واحدهای مختلف هیدروژئولوژیکی منطقه بررسی و بر اساس آن و همچنین با انجام مطالعات ژئومورفولوژی کارست و هواشناسی، بیلان اجمالی منطقه محاسبه گردیده است. سپس با تفسیر نمودار تغییرات پارامترهایی نظیر هدایت الکتریکی و آبدهی در طول زمان، تفسیر دقیقتری از سفره مورد مطالعه به دست آمده که این امر با انجام مدل‌سازی معکوس تدقیق گردیده است. بر اساس مطالعات انجام شده مشخص گردید که دو تاقدیس پیون و کمستان دارای ارتباط هیدرولیکی با یکدیگر می‌باشند و سیستم جریان آب کارستی در آنها افشان (diffuse) است. با توجه به نتایج محاسبات بیلان امکام تغذیه چشمه‌های تاقدیس پیون از طریق سینک هولهای موجود در انتهای دریاچه میانگران وجود ندارد. تأمین‌کننده آب چشمه‌های سیاهچال، آوجدان و شمی، سازند سروک می‌باشد در حالیکه قسمتی از آب چشمه سراب از طریق آب نفوذ یافته به سازند داریان-فهلیان تأمین می‌گردد، همچنین چشمه‌های موجود در تاقدیس کمستان ترکیبی از آب سازندهای سروک و آسماری را تخلیه می‌نمایند.