سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا جلالزائی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
سیدرسول موسوی حاجی – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی مشهدی بندانی – دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

هرآنچه در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت مربوط به وضعیت روستاهای سیستان می باشد. همچنین مطالعه و بررسی وضع موجود منطقه مورد سنجش قرار گرفته و برای این امر هر قسمت را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. بررسی ویژگی اقلیمی روستاهای سیستان برای شناخت بهتر وضعیت روستاها و بطور کلی منطقه برای تصمیم گیری بهتر در جهت استفاده از نوع مصالح مطلوب و تعیین نقشه بهتر برای ساخت و سازهای انجام شده در روستاها می باشد. ما به بررسی درجه حرارت، بارندگی در فصول سال، بررسی وضعیت و جهت وزش بادها، مقدار رطئوبت و عوامل دیگر می پردازیم تا با شناخت کامل از وضعیت منطقه مورد مطالعه و مقدار مهاجرتف آموزش و جهات توسعه روستاها و همچنین بررسی وضعیت اقتصادی روستاها می پردازیم. تا برای برنامه ریزی بهتر اطلاعات کسب کنیم. میزان رشد جمعیت با نحوه توسعه روستاها و مقدار مشارکت مردم و همچنین سطح سواد و آموزش مردم روستایی سروکار داردد. همچنین بررسی وضعیت اقتصادی روستاییان با مقدار مشارکت آنها در امر ساخت و ساز بناها و نحوه پاسخگویی به طرح های پیشنهادی از سوی افراد و اشخاص صاحب نظر وابسته است. نوع مصالح به کار رفته در روستاها در حال حاضر به نحو مطلوب نمی باشد زیرا در ساخت اولیه هیچگونه راهنمایی، آموزش و همچنین ارایه خدمات و تسهیلات ویژه من جمله ارایه طرح و نقشه از پیش تعیین شده به روستاییان صورت نگرفته است. نوع شیب زمین و زه کشی خیابان ها در روستاها کاملا اشتباه بوده و بدون برنامه مشخص از پیش تعیین شده بوده است. در نتیجه بهبود وضعیت موجود نیاز به برنامه ریزی صحیح و کارآمد دارد.