سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رضا سوخک – شرکت برق منطقه ای فارس
ابوذر دقت – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

در این مقاله کوشیده ایم تا با بررسی مسائل مبتلابه مقررات و سیاس ت گذاریهای پیشین، اهمیت و قدرت شاخص بازده انرژی در تدوین سیاستها، نقش بازار های جهانی و محلی و نیز فناوریهای
موجود و نوین، تدوین یک خط مشی میانه و مناسب را به چالش گذاشته و نهایتًا در مورد چگونگی و نیاز به تجدید ساختار و به روزآوری استانداردها و مقررات موجود با بررسی شرایط کشور خودمان به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.