سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان صالحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
احمد خدادادی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه علیرغم رشد سریع دانش و تکنولوژی بشری متاسفانه محیط زیست در وضعیت بسیار پیچیده و بحرانی در سطوح ملی و منطقه ای قرار گرفته است. در این میان خاک به عنوان بخشی فعال از محیط زیست که ارتباط تنگاتنگی با فعالیت های بشری دارد نیز از این آلودگی ها مصون نبوده است. مهمترین راهکار پس از جلوگیری از آلودگی سایت های آلوده، پاکسازی آنها می باشد. با توجه به اینکه عدم شناسایی دقیق سایت آلوده، نوع و میزان و نحوه توزیع طولی و غمقی آلاینده ها، محل قرار گیری منابع آلاینده، نوع و بافت خاک و بسیاری اطلاعات مرتبط با سایت، منجر به افزایش هزینه ها و کاهش راندمان عملیات پاکسازی می گردد، انجام صحیح عملیات نمونه گیری، به عنوان مهمترین ابزار جهت شناسایی دقیق سایت و طراحی عملیات پاکسازی ضروری می باشد. دراین مقاله نحوه صحیح نمونه گیری، انتخاب الگوی نمونه گیری، نحوه تعیین عمق و تعداد و چگونگی توزیع نمونه ها، روش ها و تجهیزات نمونه گیری، جهت بهینه سازی عملیات پاکسازی مورد مطالعه قرار گرفته است.