سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علیزاده – معاون دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست
رکسانا ملکی عراقی نژاد – کارشناس بررسی آلودگی های مواد زاید سمی سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده:

باتری های سربی اسیدی مجموعه هایی کوچک برای ذخیره انرژی از طریق استفاده کنترل شده از واکنشهای شیمیایی هستند. اینگونه باتریها به دلیل غیرقابل بازگشت بودن واکنشهای شیمیایی دارای دوره عمر مشخصی هستند و پس از رسیدن به انتهای دوره عمری خود، علیرغم محتوای فلزی بالا بخصوص سرب، غیرقابل استفاده، فرسوده و ازجمله پسماندهای ویژه محسوب می گردن د . بازیافت آنها و وارد نمودن فلزات نظیرسرب، قلع، آنتیموان، ارسنیک و مواد آلی نظیر پلی پروپیلن حاصل از بازیافت آن ها به چرخه صنعت امری اقتصادی می باشد. ولی به دلیل وجود خطرات مواد مختلف موجود در ساختار آن ها بخصوص فلزات سنگین رعایت اصول بهداشتی و زیست محیطی، تکنولوژی های نوینی در جمع آوری و مراحل پیش بازیافت و بازیافت آنها ابداع گردیده است. اجرای بازیافت زیست محیطی و بهداشتی در کشور نیازمند در نظر گرفتن راهبردها و خط مشی هایی می باشد که براساس اولویت های کشور تعیین و تعریف گردد و در جهت تدوین چارچوبی قانونی جهت جمع آوری، حمل و نقل و بازیافت باشد . ایجاد سیستم جمع آوری تحت چارچوبی قانونی یکی از اولین مراحل مدیریت صحیح زیست محیطی باتری های فرسوده است . در این راستا در این مقاله ۱۵ توصیه جهت بهبود مدیریت صحیح زیست محیطی باتر یهای سربی اسیدی فرسوده در کشور ارائه میگردد.