سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی عبدلی – استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
غلامرضا بیدهندی – استاد یار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
تورج نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
حسن هویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

مجتمع پتروشیمی تبریز در شمال غرب ایران و غرب پالایشگاه تبریز ساخته شده و عمدتًا در تولید پلاستیکهای خام فعال می باشد. مطالعه انجام شده، پیاده سازی اهداف مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE در مجتمع مذکور را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور مخاطرات موجود اعم از مخاطرات نیروی انسانی تحت تماس، محیط درونی صنعت و محیط پیرامونی شناسایی و ارائه شده است. جهت شناسایی زائدات خطرناک تولیدی در بخشهای مختلف استانداردهای موجود در کنوانسیون بازل، آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا، استانداردهای اروپایی و ملی مورداستفاده قرار گرفته است. با در نظر گرفتن چهار چوب کلی مدیریت H SEو توجه به هرم کنترل سلسله مراتب خطر اعم از کنترل های مهندسی، کنترل های اداری اجرایی و تجهیزات حفاظت کننده فردیPPEپیشنهاداتی جهت ارتقای ، سطح ایمنی نیروی انسانی ارائه شده است. ضمنًا در ادامه جهت کنترل مخاطرات موجود برای محیط پیرامونی راهکارهایی در رابطه با محل و ظروف نگهداری زائدات مختلف مد نظر قرار گرفته است. از آن جمله می توان به کنترل محل ذخیره موقت زائدات و حصول اطمینان از عدم نشت و انتشار مواد خطرناک به محیط و همچنین ملاحظات در زمینه جابجایی و حمل و نقل زائدات خطرناک اشاره نمود