سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جلیل صفری – کار شناس ارشد،حسابداری، مدرسو پژوهشگر مجتمع دانشگاهی علوم نظاهی دان

چکیده:

مقاله حاضر در صدد تبیین جایگاه بازنشستکان و نحوه بهره گیری از توانایی ها، منابع و امکانات آنها در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور است. جمعیت بازنسشتگان کشور در بر گیرنده بخش های کشوری ، لشکری و کارگری می باشد. گستره حوزه فعالیت این جمعیت،عرصه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و … را شامل می شود. از این رو، اهمیت نقش باز نشستگان کشور برای مشارکت در توسعه فعالیت های اقتصادی دو چندان می باشد. توجه به وجود فرصت های اقتصادی در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی، زمیینه مناسبی را برای بهره گیری از ظرفیت های مستعد آنان فراهم می سازد و دارای دستاوردهای فراوانی هم برای باز نشستگان و هم برای کشور به ارمغان می آورد.