سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد دبیریان – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ا
سید عبد الکریم حسینی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
نسترن هاشمی – کارشناسی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

الکتروریسی یک روش برای تولید الیاف نانو می باشد که در سال های اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است و در این راستا تحقیقات زیادی صورت گرفته است . یکی از موضوعاتی که در الکتروریسی مورد توجه قرار گرفته است بررسی استحکام و خواص فیزیکی الیاف تهیه شده توسط این روش می باشد. الیاف تهیه شده با استفاده از الکتروریسی عموماً دارای استحکام کمتری نسبت به الیاف تهیه شده در روش های متداول تولید الیاف می باشند، که این موضوع را به عدم آرایش یافتگی ساختار الیاف نانو نسبت داده اند. با توجه به استحکام کم الیاف ، ضرورت تثبیت نانوالیاف بعد از تولید بسیار مهم می باشد . لذا در این تحقیق اثر تثبیت حرارتی برخواص استحکامی نخ های تهیه شده از نانو الیاف اکریلیک و نحوه گسیختگی آن ها بررسی شد . نتایج به دست آمده بیانگر امکان بهبود خواص نخهای تهیه شده بعد از تولید می باشد، بعد از تثبیت افزایش مدول و استحکام در پارگی نخ ها مشاهده می شود، همچنین تصاویر SEM تهیه شده نشان دهنده تفاوت در نحوه پارگی نخهای تثبیت شده و نشده می باشد.