سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه رنجزاد – دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم
مسعود خیامی – دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم
عبدلله حسن زاده – دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم

چکیده:

به منظور بررسی چگونگی پراکنش کلی و خصوصیات اکولو ژیکی مناطق یافت گونه های زراعی و وحشی گیاه کتان (Linum usitatissmum ، ،L.austriacum، L. Nodiflorum، L.strictum ، corymbulosum L. ) از قبیل اقلیم، ارتفاع و طول و عرض جغرافیایی، اطلاعات لازمه از مر کز تحقیقات جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . براساس طول و عرض جغرافیایی محل یافت نقشه پراکنش کلی گونه ها رسم شد ، طبق تقسیم بندی اقلیمی گوسن که مناطق را به ۱۲ اقلیم نیمه مدیترانه ای ، خشک معتدل ، خشک سرد ، نیمه صح رائی سرد ، استپی سرد، نیمه خشک سرد ، صحرائی، نیمه صحرائی سخت ، نیمه صحرائی ملایم، مدیترانه ای گرم و خشک ، مدیترانه ای گرم و مدیترانه ای معتدل تقسیم می کند اقلیم مناطق یافت گونه ها مشخص شد و با استفاده از نرم افزار Excel نمودار توزیع گونه ها بر اساس ارتفاع ترسیم شد . بررسی نتایج بدست آمده نشان داد گونه های ذکر شده در اقلیمهای مدیترانه ای گرم و گرم و خشک ، ارتفاع ۱۹۰۰-۱۲۰۰ متر و در بخش غرب و شمال غربی کشور پراکنش بیشتر دارند.