سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالمجید یعقوب پور – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
مسعود مطلبی – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

کانسار تلخه در فاصله ۲۱ کیلومتری شمال غرب شهر انارک قرار دارد. مختصان جغرافیایی آن بین عرضهای شمالی ۱۳ ۲۰ ۳۳ تا ۲۳ ۲۰ ۳۳ و طولهای شرقی ۰۲ ۳۵ ۵۳ تا ۴۵ ۳۴ ۵۳ قرار دارد. کانی سازی به صورت چینه کران در افقی بنام مرمر باخ با سن پالئوزوئیک زیرین صورت گرفته است. واحدهای چینه شناسی محدوده معدنی تلخه شامل متامورفیتهای انارک (کمپلکس مرغاب) ، مرمر لاخ، سازند قرمز، زیرین و رسوبات عهد حاضر می باشد . گسلهای مرتبط با کانی سازی عمدتا روندی شمال شرق – جنوب غرب دارند ولی گسلهای غیر مرتبط با کانی سازی روندی شمالی – جنوبی و شمال غربی – چنوب شرق نشان می دهند. روند گسلها و درزه های مرتبط با کانی سازی هم جهت با گسل کویر بزرگ می باشد. بافت کانی سازی عمدتا به صورت پر کننده فضای خالی می باشد. ندرتا بافتهای جانشیتی و استوک ورک نیز مشاهده می شوند. مهمترین کانیهای فلزی شامل کالکوسیت ، کوولیت ، تنوریت ، مالاکیت و مقداری آزوریت می باشد. از کانیهای دیگر دژورلیت ، دیژنیت، آتاکامیت و بروشانتیت است که به کمک مطالعات پراش اشعه ایکس برایی اولین بار در منطقه انارک شناسایی شده اند. کانی سازی به صورت رگه ای وهمراه با کلسیت صورت گرفته است . گسترش هاله های دگر سانی محدود به دولومیتی شدن و کلسیتی شدن می باشد. مطالعه سیالات در گیر دمای سیال کانی ساز را بین ۹۵ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد مشخص نموده است. با توجه به دمای تشکیل کانسار، وجود بافتهای قلوه ای ، نواربندی کلوئیدی و سایر مشخصات، این کانسار را می توان جزر و ذخایر تیپ اپی ترمال محسوب کرد.