سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فتانه براتی –
شاهین محمدنژاد –

چکیده:

به طور کلی ابزارهای LCAبا استفاده از اطلاعات و فرضیات برای سیستمها یک طبقه بندی زیست محیطی ایجاد میکند.ابزارهای LCA تولید شده در کل جهان دارای رویکرد, طراحی و نتیجه خاص و منحصر به فرد میباشند. برای بکارگیری نتایج مطالعات LCA میبایست روشهایی ارایه شود تا نقش LCA بطور شفاف و کامل توضیح داده شود بطوریکه سودمندی آن برای صاحبان صنعت و سرمایه گذاران و محققین مشخص شود.
در این مقاله روشهای مختلف برای ارزیابی همه جانبه محصول یا پتانسیل اثرات زیست محیطی سیستم در یک فرآیند صنعتی مورد بحث قرار میگیرند و مواردی از قبیل LCA ارزیابی جرخه حیات (جمع آوری و ارزیابی ورودیها و خروجیها و پتانسیل اثرات زیست محیطی محصولات در طی چرخه حیاتشان ) ، LCI جزئیات چرخه حیات (ارتباطورودیها و خروجیها ی پروسه چرخه حیات با محصولات استفاده شده) ، LCIA ارزیابی اثرات چرخه حیات (بررسی اهمیت پتانسیل اثرات زیست محیطی محصولات یا سیستم ) ، LCC هزینه چرخه حیات (هزینه اولیه محصولات بعلاوه هزینه های بعدی شامل هزینه اجرا نگهداری تعمیرات و جابجائی و هزینه های کارهای عملی منهای ارزش ضایعات حاصله برای مثال ارزش یک چیز در پایان زندگی اقتصادی آن یا دوره مطالعه) در صنعت مورد بحث قرار می گیرند.
در پژوهشهای انجام شده طی سه دهه اخیر برای LCA نواقصی وجود دارد که شفاف سازی و تکمیل آنها و همچنین تعیین روشهایی برای پرکردن این نواقص اطلاعاتی ، از اساسی ترین عوامل برای آغاز مطالعات LCA در صنعت هر کشور از جمله ایران می باشد. معمولا" اطلاعات پایه و تحلیلهای بعد از آن بر پایه مقیاسهای ملی و عمومی هر مطالعه یا برخی مواقع بر اساس اطلاعات سایر مراجع معتبر همان کشور یا سایر کشورها میباشد. توجه به این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که مشکل اطلاعات ملی برای مثال میتواند تفاوت در نوع و ارزش انرژی ، نیروی انسانی و مواد اولیه مورد استفاده از محلی به محل دیگر باشد.
در این مقاله پیشنهاداتی در جهت نحوه کاهش انحراف معیار نتایج حاصل از انجام مطالعاتLCAبرای کاربرد ملی ارائه خواهد شد که بعنوان نمونه می توان به نحوه هدایتکسانی که تمایل به استفاده از ابزارهای LCA دارند ، مکانیسم افزایش اطلاعات موجود و شفاف سازی آنها ، رویه های قابل اجرا و اثربخش جهت آموزش تولید کنندگان و مصرف کنندگان از نحوه بکارگیری LCA ، رویه های قابل تحلیل جهت تحقیق در مورد اثربخشیبرچسب سبز در دامنه کاربرد تعریف شده ، بررسی اثرات برچسب سبز در رضایت طولانی مدت افراد و … ارائه گردیده است.