سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان مشفقی – کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه، معاونت پروژه ها، شرکت پارس ژنراتور

چکیده:

با توجه به اینکه ساخت و تامین قطعات ۱۹ واحد ژنراتور (۴ واحد مسجد سلیمان، ۳ واحد کرخه، ۸ واحد کارون سه و ۴ واحد کارون یک) جهت نیروگاه های برق ابی کشور، توسط متخصصین و کارشناسان داخلی مراحل انتهائی را می گذراند، در این مقاله سعی شده با تجزیه و تحلیل و نحوه برنامه ریزی و کنترل پروژهو مروری بر نحوه عملکرد این شرکت در پروژهمسجد سلیمان، راهکارهایی جهت هموار نمودن زمینه در بهینه سازی کیفیت، زمان و هزینه اجرائی پروژه های آتی ارائه گردد، مباحث اصلیاین مقاله شامل موارد ذیل می باشند:
۱٫ بررسی امکانپذیری مالی شامل کنترل هزینه ها و درآمدهای پروژه، نحوه تخصیص هزینه ها
۲٫ بررسی نحوه زمان بندی و کنترل منابع موجود شامل مطالعه اولویتهای ساخت و نصب، شناخت منابع مختلف
۳٫ نحوه نظارت بر کیفیت محصول، کیفیت فرایند ساخت.