سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالمجید نوتقانی –
روح اله رحیمی –

چکیده:

استحکام بخشی از مجموعه اقدامات مرمت شهری است که د ریک فرایند بهسازی می توان مسمر ثمر واقع شود . درواقع مرمت شهری دخالت آگاهانه به فضای شهری برای جلوگیری از فرسایش و معاصر سازی آن است . معاصر سازی فرایندی است که به خلق فضای شهری جدید با حفظ و یژگی های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی ) منجر می گردد . در این اقدام ، فضای شهری جدیدی حادث می شودکه ضمن حفظ شباهت های اساسی با فضای شهری قدیم ، تفاوت های ماهوی و معنایی را بافضای قدیم نیز به نمایش می گذارد. در این مقاله سعی داریم ضمن بیان طرق مرمت شهری و ف رایند استحکام بخشی در بهسازی شهری بطور اجمالی به موارد زیل بپردازیم: • منشورها، قطعنامه ها و مصوبات جهانی مرمت شهری • روش ها و انواع مداخله از منظر مرمت شهری • بررسی نظریه های جهانی مرمت شهری • تجربیات جهانی مرمت شهری که درانتها تاریخچه مرمت شهری در ایران بررسی خواهد شد