سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – استادیار دانشگاه
نیما جانفشان – کارشناس ارشد مهندسی عمران، راه و ترابری

چکیده:

همانطور که می دانیم بسیاری از پروژه های تعمیر و نگهداری روساز ی راه با هزینههای بسیار سنگین اجرا میشوند و پس از مدتی به سبب عدم رسیدگی به وضعیت روسازی در زمان مناسب، خرابی روسازی گسترش یافته و با گذشت زمان هزینه های سنگینتری را به کارفرما تحمیل می کند. اولویتبندی پروژههای نگهداری راه و انجام آنها در زمان مناسب نه تنها به بهبود وضعیت روسازی راه بلکه می تواند به اقتصادی کردن سرمایهگذاریهای صورت گرفته در پروژههای نگهداری راه و بهینه کردن بودجههای اختصاص یافته کمک کند . در این مقاله سعی داری م با معرفی و بکارگیری نرم افزار HDM-4 در مدیریت روسازی راه و با توجه به آن که استفاده از این نوع نرم افزارها می تواند به جمع آوری اطلاعات و پردازش آن کمک کند، روش نوین و جهانی را برای مدیریت و نگهداری راه های کشور ارائه دهیم . برای این منظور یکی از کاربردهای این نرم افزار که عبارتست از اولویتبندی پروژه های راه با ارائه مثال کاربردی معرفی شده است تا بتوان از آن به عنوان الگویی در اجرای پروژه های نگهداری بهره برد . در این راستا جمع آوری اطلاعات از زیرساخت های راه و حمل ونقل کشور با استفاده از تکنولوژی های جدید ضروری است.