سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا پورابراهیم – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
بابک کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
حامد زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

تسلیح خاک، یک روش موثر و قابل اطمینان جهت افزایش پایداری، مقاومت وظرفیت باربری خاک می باشد. در این مقاله رفتار مکانیکی نوعی ماسه بادی مسلح به الیاف طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی بهسازی خاک و ارزیابی نقش الیاف مسلح کننده بر نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) و دانسیته خاک بر حسب درصد وزنی (Wf) و نسبت اضلاع (Ar) الیاف می باشد. در این تحقیق نتایج آزمایشهای تعیین نسبت باربری کالیفرنیا و تراکم ارائه و مورد ارزیابی تجزیهو تحلیل قرار گرفته است. این نتایج نشان می دهندکه افزودن این الیاف، CBR را افزایش داده و سبب افزایش رطوبت بهینه و کاهش دانسیته خشک ماکزیمم میشود.