سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین ابوالقاسمی – استاد راهنما از دانشگاه تهران، دانشکده فنی، دانشکده مهندسی شیمی
معصومه حاجی کریمیان – دانشجو، دانشگاه تهران، دانشکده فنی ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

جداسازی دیسپرژنهای مایع – مایع مساله ای است که در بسیاری از مکانهای صنعتی با آن رو به رو هستیم. بررسی زمان جداسازی دیسپرژنهای مایع – مایع یکی از فاکتورهای مهمدر انتخاب میکسرستلر مناسب به منظور عملکرد بهینه می باشد که هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ طراحی حائز اهمیتمی باشد.
در این تحقیق به منظور بررسی اثر نسبت حجمی فاز پراکنده به پیوسته در دورهای مختلف همزن آزمایشات متعددی انجام شد. در این آزمایشات از سیستم شیمیایی استاندارد تولوئن/ آب استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمایشات نشان می دهد که:
-در هر دور معین، تا یک نسبت حجمی مشخص، زمان جداسازی افزایش یافته و پس از آن کاهش می یابد و در نهایت دوباره به علت رسیدن به نقطه خاصی که در آن پدیده وارونگی فازی اتفاق می افتد [۱] روند زمان جداسازی تغییر می کند و همانند حالت شروع با افزایش نسبت حجمی زمان جداسازی نیز افزایش می یابد.
– در یک نسبت حجمی ثابت با افزایش دور همزن، زمان جداسازی افزایش می یابد.