سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا باغبان گل پسند – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محمدرضا نیکودل – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
سیدشهاب الدین یثربی – استادیار گروه خاک و پی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روشهای تعیین پارامترهای مهندسی خاکهای ریزدانه نرم مانند خاکهای دیگر به دو دسته آزمایشگاهی و صحرایی تقسیم می شوند. روشهای آزمایشگاهی با وجود توسعه روزافزون و تکامل و پیشرفت دستگاههای موجود، به علت احتمال دستخوردگی نمونه ها در حین نمونه برداری همواره یک عدم اطمینان و شک و تردید در نتایج حاصله را با خود به همراه دارند. بنابراین تعیین دقیقتر پارامترهای مهندسی این گروه از خاکها به وسیله آزمایشات صحرایی مقدور است. آزمایشات صحرائی متعددی برای این منظور وجود دارد که یکی از مناسبترین آنها آزمایش CPTu است. این آزمایش یک آزمایش نفوذسنجی بوده و بسیاری از پارامترهای مهندسی خاکها از طریق آن قابل حصول است. در مطالعه حاضر نسبت پیش تحکیمی OCR رسوبات نرم دریاچه ارومیه در محل ساختگاه میانگذر شهد کلانتری از طریق این آزمایش تعیین شده و مقادیر بدست آمده با نتایج آزمایشات تحکیم انجام شده به وسیله دستگاه ادومتر مقایسه شده است. نتایج بررسی ها نشان داده که رسوبات دریاچه ارومیه تا عمق ۱۰۰متری پیش تحکیمی چندانی نداشته و نتایج آزمایشات CPTu و تحکیم مقداری پیش تحکیمی نشان می دهند که احتمالا در اثر فعل و انفعالات شیمیایی می باشند.