سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد داودآبادی فراهانی – گروه مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حامد ثابت – گروه مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در تحقیق حاضر حساسیت به تشکیل ترک در فصل مشترک لایه رسوب داده شده با ۶ نوع الکترود مختلف بر روی چدن خاکستری GG25 در شرایط مختلف جوشکاری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج آزمایش های مکانیکی – متالوگرافی و ترکیب شیمیایی نشان می دهد که طول ترک تشکیل شده در فصل مشترک اتصال بستگی مستقیمی به نسبت cr/c الکترودهای مصرف شده دارد و در صورت استفاده از لایه واسط (Buffer) نیکلی استحکام اتصال مناسبتری حاصل می گردد و طول ترکها به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.