سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد فخار – دانشجوی دکترای مکانیک، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
منوچهر راد – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در سالهای اخیر نسلهای جدیدی از سیستم جلوگیری از رسوب با تکیه بر فن آوری سیلیکون ارایه شده که بنام رسوب آزاد معروف است. مزایای این پوشش ، صرفه جویی سوخت، افزایش بازده پیشرانه ، کاهش هزینه تعمیراتی و محیط پاکیزه می باشد. در ابتدا مروری بر کارهای تحقیقاتی پیشین مربوط به پوشش پروانه کشتی ها خصوصا تجاری و اثرات وضعیت سطح پروانه روی عملکرد کشتی انجام می شود، سپس محاسبات تئوریکی برای بهبود بازده پروانه با کمک نرم افزار آنالیز سطح پروانه انجام می شود. تحقیقات اخیر، نشان داده که تلفات زیادی در اثر زبری تیغه ایجاد می شود که می توان با استفاده از پوشش رسوب آزاد سطحی ایجاد کرد که زبری آن معادل با یک پروانه نو یا خیلی خوب صیقلی شده می باشد.