سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیدمحمدامین وفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب و فاضلاب
عبدالله رشیدی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهیدعباسپورتهران

چکیده:
در حدود ده سال پیش در آمریکا شکایاتی از مصرف‌کنندگان به دلیل وجود طعم و بو نا‌مطبوع از آب گزارش شد، مطالعات انجام شده نشان داد، مواد و ترکیباتی که در ساخت لوله های پلاستیکی استفاده می شوند باعث بروز این آلودگی به داخل آب آشامیدنی شده است. با توجه به ماهیت آلی و گاهاً سمّی این مواد و کاربرد رو به افزایش این لوله‌ ها درکشور، ارزیابی مناسبی از میزان خطر احتمالی ناشی از نشت مواد آلی به داخل آب شرب عبوری از لوله ها کاملاً ضروری می باشد. وجود کل کربن آلی (TOC) در سیستم‌های توزیع آب آشامیدنی باعث جلوگیری از انجام واکنش کلر و تولید مواد سمی شده و در نتیجه آن سبب بروز سرطان و بیماری برای انسان می‌شود. در این تحقیق میزان کل کربن آلی (TOC) برای انواع لوله‌های پلاستیکی و نام‌های تجاری مختلف موجود در ایران، اندازه‌گیری شد و مقایسه ‌ای میان نتایج بدست آمده و نتایج موجود نمونه‌های خارجی و استانداردها، صورت گرفت.