سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمحسن توفیق – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فنی و مهندسی – بخش عمرا
کافیه کیومرثی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

پدیده نشست منطقه ای در سالهای اخیر به علت بحران کمبود آب وپمپاژآبهای زیرزمینی در بسیاری ازمناطق ایران وجهان رخ داده و با سرعت رو به افزایشی ادامه می یابد .شبیه سازی این پدیده در ناحیه اطراف یک چاه که در اثر پمپاژ سطح آب زیرزمینی به شکل مخروطی افت می کند با استفاده از مدل اجزاء محدود کوپل تحکیم با تقارن محوری امکان پذیر است. فرمول بندی اجزاء محدود بر اساس تئوری تحکیم بایوت می باشد و معادلات تعادل وپیوستگی جریان بر محیط حاکم هستند .در نتیجه آنالیز این مدل نشست به شکل تابعی از زمان محاسبه می گردد که مطالعه نشستهای موجود و پیش بینی نشستهای آتی منطقه ای را ممکن می سازد. برای جلوگیری نشستهای آتی منطقه ای کاربرد روشهای تغذیه مصنوعی،کاهش نرخ پمپاژوفشارگذاری مجدد Repressuring ) اکیفرها از داخل چاه سودمند خواهد بود.