سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده معافی – دانشجوی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – ا ستاد یار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – ا ستاد یار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نشست زمین حاصل از تراکم غیر الاس تیک سیستم های آکیفر رسوبی بر اثر برداشت بی رویه و غیر مجاز از آبهای زیرزمینی، یک مسئله جها نی است .در بسیاری از نواحی به دلیل استخراج و برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی جهت تأمین آب کشا ورزی ،مصارف خانگی وصنعتی موجبات افت سطح آب زیر زمینی به زیر ناحیه بحرانی فراهم شده که منجر به شروع نشست دائمی زمین می شود . درمقاله حاضر به معرفی یک ابزار نقشه کشی جدید و قدرتمند که رکنی اساسی وضروری در ارزیابی و اندازه گیری پدیده نشست دارد بنام رادارInSAR پرداخته شده است . رادارInSAR توانایی اندازه گیر ی تغییرات ناچیز ارتفاع سطح زمین را از راه دور با جزئیات مکانی کامل و قابلیت تصویر بردار ی دقیق را دارا می باشد. در پژوهش حاضر نقش عوامل موثر درنشست زمین همچون کاهش و افزایش سطح آبهای زیر زمینی ، زمین شناسی ،گسلها ، تغییرات فصلی و ارتفاع زمین توسط رادار مذکور بررسی می گردد .