سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر شریعتمداری – استادیار دانشگاه علم و صنعت
مجید معظمی – مدیر بخش ژئو تکنیک متروی تهران
پیمان چایچی – کارشناس ارشد زئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در مقاله حاضر اثرات ناشی از گودبرداری در تونلهای cut & coverبرتغییر مکان قائم سطح زمین مجاور گودبررسی شده است .نشست سطح زمینیکی از مهمترین پدیده های ناشی از گودبرداری می باشد که تحقیقات زیادی نیز درسطح بین المللیجهت کنترل ومحدود نمودن آن باتوجه به روش های اجرایی , انجام گرفته است .در این مقاله ابتدا ضمن بیان بخشی ازتئوری های رایج , نتایج تجربی مربوط به تحقیقات مشابه انجام شده در پروژه های مختلف درشهرهای بزرگ دنیا ارائه شده و سپس نحوه اندازه گیری ومقادیر نشست زمین در اثر گودبرداری دربخشی ازمتروی تبریز نشان داده شده است . در ادامه بامقایسه نتایج برداشتهای کارگاهی ونتایج تحلیل های عددی, پارامترهای واقعی خاک بدست آمده است .