سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد آزادی – کارشناس ارشد خاک و پی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از موضوعات با اهمیتی که در مهندسی ژئوتکنیک وجود دارد، روانگرایی خاکها است. تا کنون مطالعات وسیعی درارتباط با روانگرایی خاک های ماسه ای و حتی ریزدانه در کشورهای مختلف، از جمله ایران، انجام پذیرفته است. اما بجز مطالعات محدودی که توسط افرادی چون والجو روی روانگرایی عدسی های ماسه ای در خاک انجام شده است، در بقیه موارد وجود لایه ضعیف ماسه ای و خطرات روانگرایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله می خواهیم با اشاره به مطالعات انجام شده در این زمینه روانگرایی عدسی های مضاعف ماسه ای در خاک را توسط برنامه PLAXIS مدل نموده و با یک مثال عددی، میزان درصد نشست ناشی از روانگرایی این عدسی ها را تعیین کنیم و سپس به بررسی این میزان نشست در خرابی سازه های موجود بر روی اینگونه ساختگاهها بپردازیم.