سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

هادی کوزه چی – کارشناس ارشد مدیریت شرکت مهندسین مشاور بنیاد صنعتی ایران
انا عطائیان – کارشناس ارشد مدیریت شرکت مهندسین مشاور بنیاد صنعتی ایران

چکیده:

بررسی بازارهای توسعه یافته مشاوره مدیریت نشان می دهد که مشاوران در پیشرفت و توسعه بنگاه ها و به تبع آن در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورها نقشی کلیدی برعهده دارند. بر این اساس میزان توسعه صنعت مشاوره مدیریت شاخصی پیشرو برای سنجش سطح توسعه اقتصاد دانش محور در کشورها به شمار می رود. علیرغم رشد چشمگیر صنعت مشاوره مدیریت دردنیا در سه دهه گذشه، صنعت مشاوره در ایران با چالش های فراوانی روبرو است و توسعه قابل قبولی نداشته است. در این راستا این نیاز احساس می شود که باید بررسی عمیق تری از وضعیت موجود صنعت مشاوره مدیریت کشور صورت گیرد تا بتوان استراتژی ها و سیاست های مناسبی را برای توسعه آن تدوین و اجرایی نمود. در این مطالعه تلاش شده است تا اطلاعات جمع آوری شده از منابع و مطالب متعدد منتشر شده و نیز نظرات اخذ شده از صاحبنظران این حوزه در قالب مصاحبه در رابطه با وضعیت موجود صنعت مشاوره مدیریت کشور، بر اساس ادبیات ح.زه سیاستگذاری و بر مبنای چارچوب تحلیلی نظام نوآوری بخشی (Sectoral Innovation System)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. هدف این مطالعه آن است که به نگاشت وضعیت موجود ساختارها، سازمان واجزای مرتبط با آن برای صنعت مشاوره مدیریت کشور و پویایی آنها و شناسایی مکانیزم های مانع و محرک بر اساس متدولوژی فوق بپردازد. به این ترتیب علاوه بر بررسی ساختاری این صنعت(یک بررسی استاتیک)، تلاش شده است تا پویایی سیستم، روابط موجود و مواردی چون آن نیز مورد بررسی قرار گیرد و بررسی حالت دینامیک به خود بگیرد. نتایج این بررسی و مکانیزم های مانع و محرک شناسایی شده، می تواند اطلاعات مناسبی برای تصمیم گیری سیاستگذاران جهت اتخاذ استراتژی ها و برنامه های مناسب برای توسعه صنعت مشاوره مدیریت در کشور باشد.