سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس رضائیان – عضو هیات علمی دانشکده صنعت الکترونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

تکنولوژی پیشرفته یکی از مهمترین عوامل در حفظ سطح زندگی شهروندان در ترازی قابل قبول و مطلوب است علوم و تکنولوژی سبب بالا بردن میزان تولید، رفاه اقتصادی، سطح درمان و بهداشت جامعه و به طور کلی از آن جهت دارای اهم زندگی روزمره ما راشکل میدهند.
همه این موارد بر این نکته تاکید می کند که در دنیای آینده معیار فقر و غنا در مقیاس کشورها و ملتها بیش و بیش از هر چیز در اختیار داشتن تکنولوژی پیشرفته یا عدم دسترسی بدان است.
امروزه در کشورهای صنعتی جهان کلام آخر این است که رشد بدون وقفه صنایع مختلف در واقع مدیون تحقیقات و پژوهشهای کاربردی و توسعه ای و این رشد مدیون تحقیقاتی هستند که بصورت اساسی و پایه ای از سوی محققین و اندیشمندان این ممالک صورت می گیرد.
در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی روشهای مورداستفاده در کشورهائی نظیر ژاپن در روند تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و بررسی تجربیات بدست امده در این کشورها رهنمودهائی جهت شکل گیری یک زیر بنای صحیح وکارآمد در جهت تحقیق و توسعه ارائه گردد.