سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا جعفری صیادی – عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

در نیم قرن اخیر دانش رسمی و نوین، فن آوری های جدید و کارآمدی را در پهنه کشاورزی پدید آورده است که موجب تحولات اساسی در فرآیند تولید وع رصه زندگی بهره برداراین کشاورزی ور سوتائیان شده است بر این اساس در ایران نیز کشاورزی در تولید قعضی محصولات از تولید معیشتی روستائیان فراتر رفته و به سمت تولید مازاد و قابل فروش حرکت نموده است.