سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مهدی موسوی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- شاهین شهر
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی دانشگاه اصفهان
محمدحسن یوسفی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- شاهین شهر
محسن رمضانی –

چکیده:

ابتدا میزان بازده نظری کاواک تک بیضی و همچنین کاواک بازتابیده جفتیده نزدیک در یک لیزر حالت جامد را بررسی و تاثیر پارامتری مختلف بر میزان انرژی ارزیابی می شوند. آنگاه به صورت تجربی هر دو کاواک لیزری را برپا و نمودار انرژی خروجی بر حسب انرژی دمشی، تاثیر آهنگ تکرار لیزر بر میزان انرژِ خروجی و افت بازده لیزر را بدست آورده و سپس با نتایج نظری مقایسه شده اند . سرانجام نمایه خروجی لیزر دو کاواک تحت انرژی دمشی یکسان با یکدیگر مقابسه شده اند.