سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رمضانی – دانشجوی دکتری، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسین رحیمی – کارشناسی ارشد، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهیار سرآمد – عضو هیات علمی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هادی طبائیان – عضو هیات علمی ، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

لایه نازک آلومینای متخلخل ناشی از فرایند آندایزینگ کنترل شده بر روی آلومینیوم خالص که دارای تخلخل منظم نانو حفره ای است در شرایط مختلف آزمایشگاهی بدست آمد و بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت.در گام بعدی نظم بلند دامنه نانو حفرات در تصاویر میکروسکوپی SEM غشاهای تولید شده توسط تبدیل فوریه و با نرم افزار MAtLAb مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در این پژوهش مدل اصلاح شده تبدیل فوریه با نام تبدیل فوریه خطی زاویه ای به طور جامع ارائه شده و نتایج آن در مورد تصاویر حاصل تحلیل شده است.