سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عیسی شوش پاشا – استادیار دانشکده فنی دانشگاه مازندران
علی فرهادی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه مازندران
منوچهر برجسته – کارشناسی ارشد خا ک وپی دانشکده فنی دانشگاه مازندران

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم خاکهای ریزدانه، بررسی ضریب نفوذپذیری و اثر عوامل مختلف بر آن م یباشد. این موضوع درمطالعه و بررسی نشست تحکیمی خاکهای ریزدانه، نشت زیر شالوده ها سدها، بدنه سدهای خاکی و غیره از اهمیت بیشتری برخوردار است. برخلاف خاکهای درش تدانه که تعیین مقدار نفوذپذیری با استفاده از روابط تجربی از دقت نسبتا بالایی برخوردار است در خاکهای ریزدانه بعلت اثر عوامل مختلف از جمله ساختار، نوع کانیهای متشکله، ترکیب شیمیایی و غیره، ارائه رابطه فراگیر کار دشواری است. لذا برای اینگونه خاکها باید با توجه به خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی آنها رابطه تجربی خاصی تعیین گردد. دراین مقاله ضمن بررسی اثر پارامترهای مختلف بر ضریب نفوذپذیری، آزمایشهای متعددی بر روی خاک ریزدانه فراگیر در استان مازندران جهت بررسی و تعیین این ضریب انجام گرفته است دراین راستا سعی شده عملکرد روابط تجربی موجود بر روی خاک فو قالذکر مورد سنجش قرار گیرد.