سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد غفوری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهذ
غلامرضا لشکری پور – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدعلی حسینی – دانشجوی کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سد پیشنهادی خاکی درونگر با هسته رسی و قوسی در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شهر درگز استان خراسان رضوی قرار دارد. ساختگاه و دیواره های مخزن سد متشکل از ماسه سنگهای آهکی و آهکهای ماسه ای سازند اتامیر و ماسه سنگهای مارنی سازند آبدراز می باشد. دیواره چپ مخزن دارای شیبی حدود ۸۰-۸۵ درجه می باشد که در واقع جداکننده رودخانه درونگر از محل ساختگاه و مخزن سد است. نتایج حاصل از حفاری ها و آزمایشات صحرایی میزان جداکننده رودخانه درونگر از محل ساختگاه و مخزن سد است. نتایج حاصل از حفاری ها و آزمایشات صحرایی میزان آبگذری پی و دیواره چپ مخزن را بیش از ۱۰۰ واحد لوژن نشان می دهد که در رده سنگهای با نفوذپذیری بالا قرار می گیرد. کف دره در محل ساختگاه سد توسط ۴۸ متر آبرفت پوشیده شده است. بنابراین آب بندی این سد یکی از مهمترین مسایل پیش رو می باشد. در این مقاله ضمن بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه و دیواره های مخزن سد، پارامترهای موثر در آبگذری و روشهای مناسب آب بندی آن نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.