سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا خانلری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا
مجتبی حیدری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا
فریدون بهرامی سامانی – شرکت مهندسین مشاور تماوان
یزدان محبی حسن آبادی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

نشت و فرار آب از پی سدها یکی از مسائل مهم در طرح های سد سازی می باشد. برای ارزیابی میزان و نحوه فرار آب عوامل متعددی از جمله خصوصیات نفوذپذیری مصالح زیر پس و ساختارهای زمین شناسی منطقه را باید مورد بررسی قرار داد. در این تحقیقخصوصیاتنفوذناپذیری مصالح پی سنگ سد مروک در منطقه بروجرد جهت انتخاب و طراحی سیستم مناسب آببندی مورد بررسی قرار گرفته است. در این رابطه با استفاده از مطالعات صحرایی، داده های حاصل از گمانه های اکتشافی، و نتایج آزمون های بر جای نفوذپذیری، روش مناسبی برای آببندی پی سد معرفی شده است . با بررسی رفتار توده سنگ در مقابل فشار آب و نفوذپذیری آن و همچنین تعیین عمق نفوذ ناپذیری پی سنگ روش اجرا پرده آببند بوسیله تزریق دوغاب سیمان پیشنهاد گردیده است.