سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان اعتمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک – پردیس دانشکده های فنی-
اکبر آفاقی خطیبی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک – پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهرا

چکیده:

در این مقاله اثر ضربه در سرعتهای بالا بر تیر ساندویچی با هسته FGM که تغییرات مدول یانگ آن در راستای ضخامت به صورت تابع خطی در دو حالت متقارن و نامتقارن نسبت به مرکز هسته تغییر پیدا می کند، مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از روش المان محدود سه بعدی و استفاده از نرم افزار ANSYS-LSDYNA تغییرات سرعت و انر ژی در دو حالت مذکور با یکدیگر مقایسه می گردد. نتایج حاکی از آنست که در اثر ضربه، مقاومت هسته نامتقارن FGM بیشتر از هسته متقارن FGM می باشد. همچنین به مطالعه اثر تغییرات سرعت بر حسب زمان برای شبکه بندی های مختلف تیر ساندویچی، کرنش های برشی مختلف هسته FGM و همچنین ضخامت های مختلف پوسته تیر ساندویچی پرداخته می شود. نتایج حکایت از آن دارد که افزایش هر کدام از پارامترهای ذکرشده سبب افزایش مقاومت تیرساندویچی در برابر ضربه زننده می شود. در انتها نیز تغییرات سرعت بر حسب زمان به ازاء نسبتهای مختلف مدول یانگ به مدول مماسی مورد مطالعه قرار می گیرد.