سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدابراهیم بنی حبیب – دکترای عمران – هیدرولیک، مدرس دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
وحید آراسته – کارشناس ارشد مهندسی مشاور سازه پردازی

چکیده:

آب دریاهای آزاد معمولا شورتر از آب رودخانه ها می باشد این شوری در خلیج فارس به ۴۰۰۰۰PPM می رسد.نفود آب شور از دریا به رودخانه در بازه ای از رودخانه که منتهی به دریا است رخ می دهد. طبیعی است که استفاده آب کشاورزی، صنعتی و بهداشتی در این بازه امکان پذیر نخواهد بود. نفوذ شوری تابعی از شرایط هیدرولیکی رودخانه، کیفیت آب رودخانه و دریا و نیز تراز سطح آب دریا می باشد. وقتی که رودخانه ای لایروبی می شود شرایط هیدرولیکی آن تعییر کرده و میزان نفوذ شوری رودخانه اثر می گذارد.
هنگام پیشرفت عملیات لایروبی یک رودخانه ، شرایط هیدرولیکی متغییربوده و نفوذ شوری در رودخانه متغیر خواهد بود. از آنجا که آب رودخانه در بازه متاثر از شوری آب دریا، قابل استفاده در کشاروزی نخواهد بود و نیز در بازه متاثر از آب دریا،گیاهان و درختان اطراف رودخانه احتمالا خسارت خواهند دید. به حداقل رساندن نفوذ شوری در کاهش اثرات منفی لایروبی موثر خواهد بود.
درپژوهش حاضر نفوذ شوری خلیج فارس به رودخانه بهمنشیر در حالات مختلف لایروبی بررسی شده است.شوری آب رودخانه بهمنشیر در شرایط سال ۱۳۷۵ بندرت به ۱۰۰۰PPM می رسید در حالی که خلیج فارس با شوری حدود ۴۰۰۰۰PPM بر شوری بازه ای از رودخانه بهمنشیر در دوره کم آبی بوده و مصب رودخانه در مد قرار گیرد، حداکثر می گردد. این شرایط بحرانی در شبیه سازی استفاده شده است. مدل ریاضی یک بعدی برای شبیه سازی جریان و کیفیت آب در رودخانه بهمنشیر استفاده شده است و شیبه سازی در ده حالت مختلف لایروبی انجام گردیده و هر حالت شبیه سازی در دو مرحله صورت پذیرفته است. در نهایت نفوذ شوری در گزینه های مختلف زمانبندی عملیات لایروبی مقایسه گردید و بهترین گزینه برای کاهش نفوذ شوری رودخانه بهمنشیر معرفی شده است.