سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده التجایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه تربیت مدرس,دانشکده فنی مه
مهرداد منطقیان – عضو هیات علمی بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس,دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

مولکولهای آب به علت داشتن پیوندهای هیدروژنی با به وجود آمدن حفره هایی تشکیل ساختار شبه شبکه ای می دهند. این ساختار که به عنوان شبکه هیدرات خالی شناخته می شود، ناپایدار است . با این وجود، در حضور اجزاء گاز طبیعی با قطر های مولکول ی کوچکتر از قطر حفره ها می تواند به یک ساختار پایدار تبدیل شود. این ماده کریستالی شبیه یخ به عنوان هیدرات گازی شناخته می شود . در این مقاله نفوذ متان از حفرات هیدرات گازی در هنگام تجزیه آن در درصدهای تجزیه مختلف و در دمای پایین تر از نقطه انجماد آب بررسی می شود . داده های تشکیل و تجزیه هیدرات متان در دماهای مختلف گزارش شده است. آنچه قابل مشاهده است اینکه با گذشت زمان و تجزیه بیشتر هیدرات سرعت تجزیه کاهش می یابد.