سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجتبی میرعابدینی – استادیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سیامک مرادیان – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
جورج تامسون – استاد دانشگاه یومیست، مرکز خورگی و حفاظت
دیوید اسکنتل بوری – استاد دانشگاه یومیست، مرکز خورگی و حفاظت

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از تکنیک اسپکتروسکوپی الکتروشیمیایی امپدانس EIS خواص مقاومتی سطوح آلومینیومی روکش پودری ( اپوکسی / پلی استر ) شده با آماده سازی های اولیة متفاوت مورد
بررسی قرار گرفته است . همچنین با بکارگیری روش خازنی، نفوذپذیری و عبور آب سیستم روکش پودری اپوکسی / پلی استری بررسی شد . نتایج EIS نشان داد داد که مقاومت ً نسبتا مناسب سیستم های پودری در نتیجه مقاومت الکتریکی بالای آنها می باشد . آزمون های تعیین میزان نفوذ پذیری نشان دادند که آماده سازی های مختلف تاثیر چندانی بر روی خواص روکش در مرحله جذب آب ندارند، اگرچه تاثیر آنها در خواص کلی مقاومتی سیستم چشم گیر است