سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدسعید سیف – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
صابر فرهومند – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله با نگاهی کلی بر وضعیت صنایع دریایی کشور و پروژه های آتی آن به بررسی نقاط ضعف، نقاط قوت ، فرصت ها و تهدیدهای موجود در این صنعت پرداخته خواهد شد. سپس با تشریح اصول برنامه ریزی استراتژیک و عوامل حاکم بر آن سعی گردیده استراتژی های مناسب جهت ادامه فعالیت دریایی کشور مدون گردند. در قسمت آخر این مقاله نیز بر اساس استراتژی های اتخاذ شده ، برنامه های اجرایی ومشخصی در هر یک از زمینه های مختلف صنایع دریایی پیشنهاد شده است که می تواند به اجرادرآمده و موجبات دستیابی به اهداف مورد نظر را فراهم آورند.