سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مجیدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور (گروه منابع آب)
عبدالهادی قزوینیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (گروه مهندسی معدن-مکانیک سنگ)
علی ارومیه ای – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (گروه زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی)

چکیده: