سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید فروغی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف – محقق در موسسه بنیان د
نغمه السادات کرباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف – محقق در موسسه بنیان د
مهشید غفارزادگان –
کیوان وکیلی –

چکیده:

در این مقاله ابتدا به اهمیت یادگیری سازمانی در سازمانهای دانش محور اشاره کردهایم، سپس به بررسی معیار ارزیابی اثربخشی در موسسه بنیاندانشپژوهان پرداختهایم . با توجه به الگوی کویین متوجه میشویم که اهمیت یادگیری سازمانی در اثربخشی این موسسه بسیار زیاد است . بدین ترتیب استفاده از ارزیابی یادگیری سازمانی را به عنوان راهکاری برای یافتن نقاط قوت و ضعف این سازمان پیشنهاد کردهایم . برای ارزیابی یادگیری سازمانی در این موسسه و یافتن نقاط قوت و ضعف آن در یادگیری سازمانی ابتدا الگوهای متفاوت یادگیری سازمانی مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت از پرسشنامه ارائه شده توسط گومز و همکاران او استفاده شد . در ادامه کار نتایج پرسشنامه بررسی شده و به منظور یافتن نقاط قوت و ضعف تحلیل شد .