سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از موضوعات مهم در رابطه با آب کشاورزی، کاهش تلفات و بهینه سازیمصرف آب است. محدودیت منابع و رشدتقاضای کشور باعث شده تا اهمیت این موضوع روز به روز بیشتر شود. مدیریت مصرف آب ایجاب می کند که منشا تلفات شناخته شده و اقدامات اصلاحی صورت گیرد. یکی از بخشهای مهم مصرف آب کشاورزی کشور بخش تولید پسته می باشد. در این تحقیق از تکنیک داده ستانده و روش برنامه ریزی ریاضی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده و سهم ونقش بخش آب در تولید پسته شامل ارزش افزوده، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، پیوندهای پسین و پیشین، بهره وری و پتانسیل آب در تولید پسته مشخص شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بخش آب یکی از بخش های زیر بنایی می باشد که می تواند باعث رشد سایر بخش ها بخصوص فعالیت تولید پسته گردد. نتایج بررسی رشد بخش ها نشان می دهد برای مهیا کردن رشد ۶ درصدی بخش پسته نیاز به ۸۰۰ هزار متر مکعب آب اضافی می باشد.