سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پروین عروج نیا – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
دکتر محمدهاشم امامی – هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دکتر منصور وثوقی عابدینی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

سنگ های حد واسط در ابریشم رود(شمال شرق ترود) با ترکیب آندزیت- تراکی آندزیت بیشترین گسترش را در منطقه دارند. این سنگ های حد واسط، کالکوآلالن، با پتاس متوسط- بالا و دارای سن ائوسن میانی- بالایی می باشند. پلاژیوکلاز، کلینو پیروکسن و آمفیبول ازکانی های اصلی هستند و آلکالی فلدسپات، بیوتیت، کوارتز کانی های فرعی محسوب می شوند. برخی از این سنگ ها دارای حفراتی می باشند که با سودالیت-آنالیسم زئولیت و گاه کوارتز پر شده اند، افزون بر این، برخی از آدزیت های منطقه نیز تا حدود زیادی و گاه به طور کامل توسط سودالیت-آنالیسم جانشین شده اند. از سایر موارد قابل ذکر در سنگ های حد واسط، وجود آلکالی فلدسپات ها و گاه لکه های بیوتیت در زمینه اغلب این سنگ ها و نیز تجمعات متنوع کربانت ها به همراه آمفیبول، پیروکسن، گارنت و اپیدوت می باشد. بر اساس این ویژگی ها پدیده های انتقال گازی و هضم در تکوین سنگ های حد واسط منطقه، مورد بررسی قرار می گیرد.