سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد لندی –
مریم شهریاری –

چکیده:

آلودگی محیط زیست از مسائل مهمی است که به طور مداوم با آن مواجه می باشیم و خاک به عنوان سومین جز محیط زیست بعد از آب و هوا در معرض آلودگی قرار دارد. آلاینده های مختلف می توانند به منابع محیطی مانند خاک، آب و هوا ، به حالتهای جامد، نیمه جامد، مایع و یا گاز وارد شوند. فلزات سنگین نظیر کروم، آهن، روی، مس، منگنز، کادمیوم، سرب، … از طریق فاضلابهای صنعتی در محیط تخلیه می شوند. حوزه مورد نظر به دلیل وجود کارخانه های صنعتی متعدد، فاضلابهای شهری و صنعتی دارای وضعیت نامساعدی می باشد. براین اساس این مطالعه شامل بررسی عناصر سنگین ، میزان غلظت و واکنش آنها در خاکهای منطقه می باشد. بدین ترتیب به منظور بررسی نقش سیاهرود در آلودگی خاکهای اراضی مشرف به رودخانه ، محل مورد نظر به سه منطقه (ناحیه ) تقسیم شد و نمونه برداری از نواحی مورد نظر در دو عمق (۱۵-۰ ، ۳۰-۱۵) سانتی متر به صورت مقاطع عرضی از کنار رودخانه تا امتداد مقطع در دشت انجام گرفت. فاصله نمونه ها از یکدیگر در هر ناحیه حدوداً ۱۰۰ متر می باشد. کلیه آزمایشات فیزیکی و شیمیایی همچنین میزان عناصر سنگین شامل کادمیوم، سرب، در نمونه ها اندازه گیری شد. سپس نتایج با استفاده از طرح ترتیبی فاکتوریل و توسط آزمون دانکن با یکدیگر مقایسه شدند .( در مقایسه نتایج با حد استاندارد) بر اساس مطالعات انجام شده وضعیت اراضی مورد مطالعه از نظر فلزات سنگین کادمیوم، سرب نگران کننده می باشد. بررسی خصوصیات خاک منطقه نشان داد که خاکها عموماً دارای pH قلیایی و آهک نسبتاً بالا می باشد اگر چه شرایط فوق الذکر می تواند از فراهمی ترکیبات فلزات سنگین برای گیاه بکاهد. اما کشت های غرقابی هم به دلیل ایجاد جریانات ترجیهی در خاک و هم به دلیل فراهم آوردن محیط احیای آلودگی با فلزات سنگین را تشدید و انتقال آن را تسهیل می کند. از دیگر موارد مهم در حوضه بارش قابل توجه می باشد که ضمن داشتن اثرات مفید در دراز مدت باعث آلودگی منابع آب زیر زمینی گردد.