سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن جمالی – دانشگاه سمنان
حیدر مقیمی – دانشگاه سمنان
عباس هنر بخش رئوف – دانشگاه سمنان
محمود حیدرزاده سهی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از روش های سخت کاری سطحی فولادها آلیاژسازی سطحی توسط فرآیند TIG است . این روش یکی از روش های بهبود خواص سطحی، بدون تغییرخصوصیات زیرلایه است . آلیاژسازی از طریق افزودن عنصر آلیاژی مدنظر قبل ویا در حین ذوب سطحی انجام می شود. در این پژوهش آلیاژسازی سطحی فولاد AISI1045 به وسیله قوس تنگستنی و گاز محافظ آرگون (TIG) و به وسیله پودر فروکرم پرکربن انجام شد و تاثیر آن روی خواص مکانیکی سطح نیز مورد بررسی قرار گرفت . سطوح آلیاژسازی شده توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی (SEM) و (EDS) و پراش سنجی پرتو x مورد بررسی قرار گرفت و آنالیز عنصری از قسمت های مختلف آن گرفته شد . سپس نواحی آلیاژسازی شده تحت ریزسختی سنجی قرار گرفت . ذوب سطحی و آلیاژسازی باعث ایجاد یک لایه سطحی حاوی کاربیدهای سخت کرم (M7C3) و آستنیت پرک رم (γ) شد که موجب تاثیر قابل ملاحظه ای درافزایش سختی سطح شد . این لایه مقاومت به سایش بسیار بالاتری نسبت به فولاد اولیه داشت . همچنین با افزایش میزان عناصر آلیاژی در حوضچه مذاب، سختی سطحی افزایش بیشتری نشان داد.