سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

امیر قندچی –
اردشیر سیاح مفضلی –

چکیده:

امروزه پایبندی عموم شهروندان به هنجارهای ترافیکی، نشانگر انضباط اجتماعی و فرهنگ غالب در هر جامعه می باشد. رفتارهای ترافیکی شهروندان اعم از پیاده، راننده و مامور اجرایی انتظامی می تواند باعث ایجاد تراکم ترافیکی شده، خسارت ها و معضلاتی را بعضا با بهایی گزاف، به دنبال داشته باشد. که این امر خود می تواند با آموزش های صحیح و بهنگام ، به حداقل برسد اما متاسفانه بهدلیل این که آموزش ها دارای ویژگیهای پایداری یعنی پایایی و پویایی و نیز موثر بودن یعنی استاندارد و به هنگام بودن نیستند، افراد، در جامعه از خوی اصلیخود عدول کرد، به سوی راخت طبی و تخلف گرایی روی می آروند. در این پژوهش سعی شده، پس از بررسی ترافیک و مشکلات ساختاری آن به عنوان معضل اساسی و آشنایی با شهر سالم به عنوان الگویی مناسب برای رفتارهای شهری با توجه به الگوی توسعه انسانی پایدار و نیز نظم و انضباط که مطلوب و هدف اصلی این پژوهش است، به دلایل ارتکاب تخلف، توسط افرادپرداخته شده است. در ادامه با بررسی جامعه شناختی یادگیری – اعم از فرهنگ، آموزش، تربیت، و فرایند جامعه پذیری و مکانمیسم آن با توجه به تئوری ها و اصول علمی – و نیز برررسی نقش جایگاه های آموزشی – از جمله خانواده به عنوان رکن اصلی، پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه، سازمان های غیر دولتی غیر انتفاعی و همچنین رسانه ها- سعی در شکافتن اصول یادگیری و آموزشی صحیح و به همگام شده است. در انتها نیز با بررسی راهکار گذربان مدارس، با عنوان نمونه موردی به ارائه بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.