سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین رحمانی –

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش آموزش بهداشت روانی به فرزندان جانباز ۷۰% به بالاست. این دانش اموزان در مدارس با مشکلاتی مواجه هستند که معلمان بیشتر آنها را درک می کنند. به همین منظور ما یک نمونه ۴۷ نفری را در مقطع راهنمایی طی سه سال (۷۹، ۱۶ نفر – ۸۰، ۲۰ نفر – ۸۱، ۱۱ نفر) مورد مطالعه قرار دادیم. این نمونه ها از افراد در دسترس انتخاب شدند. در ابتدا حالات روان شناختی این دانش آموزان با توجه به آزمون CDS مورد سنجش قرار گرفتند سپس در طول سال تحصیلی بصورت انفرادی با این دانش آموزان هفته ای نیم ساعت پیرامون تفکرات سالم و منطقی و اصول بهداشت روانی با توجه به مسائل علمی و فرهنگ غنیخودمان به بحث و گفتگو پرداختیم. آنگاه درپایان سال تحصیلی دوباره آزمون CDS مورد سمجش قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر بیانگر تفاوت معناداری بین حالات روان شناختی این دانش آموزان بوده است بطوریکه می توان نتیجه گرفت که اموزش بهداشت روانیبه دانش آموزان سبب می شود، ۱) پاسخهای عاطفی منطقی تر و سالم تری در برخورد با موقعیتهای از خودشان نشان دهند، ۲) مشکلات اجتماعی و تحصیلی آنها کاهش یافت ۳) میزان عزت نفس آنها بالا رفت ۴) تمایل به بیماری و مرگ در آنها کاهش یافت. ۵) میزان احساس گناه درآنها کاهش یافت ۶) نشانگان افسردگی در آنها کاهش یافت ۷) میزان لذات و شادابی در زندگی آنها افزایش یافت. این تحقیق با محدودیتهای مواجه بوده است که باید به آن توجه شود.