سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید صفری – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
بتول کیایی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
علیرضا اسدی کرم – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

چکیده:

در دنیای کنونی همه این واقعیت را پذیرفته اند که تنها عاملی که سرانجام جهت و سرعت رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را تعیین می کند منابع انسانی آن جامعه می باشد نه سرمایه های فیزیکی و یا منابع طبیعی و مادی آن، بنابراین شرط اساسی شکوفا یی و بالندگی هر جامعه در توسعه سرمایه های انسانی و تربیت نیروی کار آن نهفته است . توسعه سرمایه های انسانی به طور عمده از راه آموزش فراهم می شود که موجب خواهد شد تا انتقال تکنولوژی و پیشرفت صنعتی به سهولت صورت پذیرد . آموزش قدرت تولید نیروی کار را افزایش داده و موجب می شود تا با امکانات مشخص و معین ، ارزش افزوده بیشتری حاصل گردد . امروزه قدرت تولید هر کشوری و توسعه صنعتی هر جامعه ای به کیفیت نیروی کار آن بستگی دارد . بنابراین هر چقدر کیفیت و دانش نیروی کار افزایش یابد، بهره وری و ارزش افزوده به صورت قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت . در نتیجه این موضوع مهم توجه صاحبان صنایع را به مساله آموزش منابع انسانی جلب نموده است . ۱ « بهسازی فرایند های کسب وکار کوچک » مقاله حاضر نتایج حاصل از دستاوردهای تیم تحقیقاتی در پرو ژه ای باعنوان می باشد که یکی از قسمتهای آن به بخش آموزش وتحقیقات در شرکتهای کوچک ومتوسط اختصاص یافته است . در این تحقیق فعالیت شرکتهای کوچک ومتوسط ایرانی با فعالیت شرکتهای کوچک ومتوسط کشور هایی از قبیل کره جنوبی ، ژاپن ، مالزی وهند مقایسه گردیده وبه همین منظور مطالعه تطبیقی نیز انجام گرفته است . در این مقاله ضمن پرداختن به مقوله آموزش وتحقیقات در ۲ SME ها به دستاوردهای حاصل از این تحقیق در کشورهای مورد بررسی می پردازیم .