سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
سیدعلی پورفیکوئی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
نرجس موسوی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:
صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پربازدهترین فعالیتهای اقتصادی در دنیا است که بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می کند و به طورمستقیم و غیرمستقیم سایر فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می دهد. توسعه توریسم در هر نقطه که باشد می تواند توسعه رابدنبال داشته باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی می باشد. اطلاعات و دادههای مورد نیاز با استفاده از روشهای اسنادی و مشاهدات میدانی و مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده است و با استفاده از روش های آماری و بهره گیری از نرم افزارEXCEL و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف تحقیق بررسی نقش آژانسهای مسافرتی در توسعه توریسم شهرستان انزلی است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که برخورداری از موقعیت ممتاز طبیعی(تالاب و ساحل دریا)، بهرهمندی از تالاب با انواع پوشش گیاهی، جانوری، جزایر متعدد و امکان بهره برداری از طبیعت و حیات وحش آن برای اجرای تورهای علمی، گردشگری و شکار، وجود چهار منطقه ویژه به عنوان زیستگاههای طبیعی و حفاظت شده در شهرستان، وجود زیستگاه های بومی در سرتاسر تالاب انزلی، اراضی حاشیه تالاب و کرانه های دریایخزر و همچنین زیستگاه ویژه قرقاول(جزیره قلمگوده)، و همچنین وجود آداب و سنن، صنایع دستی و وجود بازارهای محلی، هفتگی و دائمیبرای مبادله محصولات و فرهنگها از پتانسیلهای گردشگری بندر انزلی به شمار میآیند. غنیکردن زیرساختها و حمایت و تقویت مراکزخدمات توریستی، همینطور آژانسهای مسافرتی از طریق توسعه فعالیت های گردشگری و در نهایت، توسعه و تجهیز این منطقه به عنوانعرضه کنندهی خدمات جهانگردی نیز پیامدهای ایده آلی را می تواند به دنبال داشته باشد و میتواند منجر به توسعه گردشگری شود و اینمحدوده را به یکی از خطهای مهم گردشگری در شمال کشور تبدیل کند. آنچه مهم بنظر میرسد این است که به همان اندازه که آژانس هابرای توسعه گردشگری فعالیت می کنند، لازم است تا زیرساختهای بخش گردشگری نیز بهبود یابد.