سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

خسرو نیت صادقی – متخصص طب کار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
یاسر لبافی نژاد – دستیار طب کار، دانشگاه علوم پزشکی تهران
نازنین مهدوی –

چکیده:

تصادفات و سوانح با بیش از ۲۰/۰۰۰ مورد مرگ در سال، دومین علت مرگ و میر درکشور، پس از مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی می باشد. محاسبه دقیق حسارات مستقیم و غیر مستقیم، جانی و مای ناشی از بروز این حوادث، لزوم توجه خاص به این مهم را بیشتر مینمایاند. علل و عوامل انسانی بیشترین درصد را در بروز این سوانح به خود اختصاص داده اند. ما در این مطالعه، نقش اختلالات خواب را در بروز تصادفات رانندگی مورد توجه قرار داده ایم.
اختلالات خواب، یکی از شایعترین اختلالات و بیماریها در انسان می باد. بسیاری از این اختلالات با سن، جنس، وضعیت سلامت جسمی و فعایت های شغلی ارتباط مستقیم دارند. بعنوان مثال بیماری وقفه تنفسی حین خواب بعنوان یکی از اختلالات بسیار شایع خواب با افزایش سن تشدید یافته و در مردان چاق از شیوع بالاتری برخوردار است. از عوارض مهم اختلالات خواب، خواب آلودگی طی روز، افزایش زمان واکنش (Reaction Time)، کاهش قدرت تصمیم گیری درست و بموقع و افزایش بروز خطا حین فعالیت های شغلی ازجمله رانندگی می باشد.
با توجه به اثرات اختلالات خواب در بروز حوادث شغلی از جمله تصادفات رانندگی، با شناخت به موقعآن در رانندگی، می توان یکی از عوامل بسیار مهم در بروز تصادفاترانندگی را شناخته، با برنامه ریزی جهت درمان و ممانعت از رانندگی تا بهبود قابل توجه، از بروز تعداد قابل توجهی از تصادفات رانندگی پیشگیری کرد.